خلاصه نویسی

ویژگیهای یک خلاصه خوب
یک خلاصه زمانی کارایی لازم را خواهد داشت که جامع و کامل بوده و در کمال امانت تهیه شده باشد. برای داشتن چنین خلاصهای لازم است اصول زیر را در تهیه آن در نظر بگیریم:
- در نظر گرفتن سطح سواد و موقعیت شخص یا اشخاصی که قرار است از این خلاصه استفاده کنند؛
- رعایت اصل ساده نویسی و استفاده از جملات ساده، صریح و روشن؛
- پرهیز از بکاربردن کلمات و جملات مبهم.

مراحل نگارش خلاصه
- ابتدا متنی که قرار است خلاصه شود را مطالعه می‌کنیم تا از دریافت همه موضوعهای مطرح شده در گزارش یا نوشته مطمئن شویم؛
- در مرحله بعد با مطالعه مجدد، زیر کلمات و جملات کلیدی خط می‌کشیم؛
- مطالب مهم و اصلی را در پیشنویس یادداشت می‌کنیم؛
- پیشنویس را بازبینی و ویرایش می‌کنیم؛
- در مرحله آخر خلاصه ویرایش شده را پاکنویس می‌نماییم.

/ 0 نظر / 16 بازدید