راهکارهایی برای تقویت املا

 

 

 

 

به نام خدای زیبایی ها

 

"دیکطه من ظئیفه"

 

تقدیم به آنانی که دیوارهای ذهنی بچّه ها را می شکنند تا آموخته هایشان را در زندگی واقعی به کار گیرند.

 

املا به معنی جانشین ساختن صحیح صورت نوشتاری کلمات و حروف به جای صورت آوایی آن هاست.

 

در یادگیری املا سه عامل موثر می باشد :

 

الف) شنیدن

 

ب) دیدن و تجسم ذهنی کلمه

 

ج) نوشتن کلمه

 

*دقت به مشق ( رونویسی ) و تصحیح غلط ها و رعایت خط زمینه

* توجه به دست ورزی در دوره آمادگی

 * مطمئن شدن از شناخت حروف الفبای فارسی

 * بررسی دقیق تکلیف شب در خانه

*توجه بیشتر به دانش آموزان کند نویس

 * پرهیز از حرکات اضافی موقع گفتن املا

 *استفاده از دانش آموزان ممتاز برای روخوانی و تکرار و تمرین در کلاس

* توجه به نوع نشستن

* روش آزمون  مطالعه  آزمون

در این روش در ابتدا یک متن را به عنوان دیکته برای دانش آموزان می خوانیم و بعد از تصحیح آن را به دانش آموزان باز می گردانیم. سپس دانش آموزان تا جلسه بعدی املای صحیح کلمات غلط موجود در املای خود را تمرین می کنند. در جلسه بعد ار آن متن دوباره دیکته کفته می شود که معمولا بدون غلط و یا با غلط های محدودی همراه است.

البته باید توجه داشت که متن دوم را با کمک کلماتی از متن اول که از ارزش املایی بر خوردارند( اما در قالب جملات جدید) می توان تهیه نمود تا میزان پیشرفت دانش آموزان در زمینه حافظه دیداری هم سنجیده شود.

* روش مطالعه و آزمون

ابتدا درس یا درسهای جهت گفتن از دیکته انتخاب می شود و دانش آموزان روی لغات مشکل آن به صورت دیکته پای تخته و تکالیفی نظیز نوشتن کلمات با حروف رنگی و .... تمرین می کنند سپس از آن درس یا درس ها دیکته گفته می شود که البته بهتر است متن دقیقا مانند کتاب نباشد.

* روش نمایش:

به منظور تقویت بیشتر حافظه دیداری در رابطه با آموزش حروف هم صدا مانند(ص- ث- س ) ابتدا لغات مورد نظر را روی تابلو می نویسیم .متلا کلمه(( صابون)) سپس روی حرف (ص) را می پوشانیم و از دانش آموزان می خواهیم یکی از سه حرف (س، ث، ص) را انتخاب کرده و کلمه را کامل کنند . سپس کلمه را کامل نشان  می دهیم تا اگر غلط حدس زده بودند آن را اصلاح کنند و درستش را دردفترشان بنویسند.

روش تصحیح انفرادی(خودسنجی)

 به دانش آموز دیکته گفته می شود به عنوان تکلیف منزل از او خواسته می شود دیکته خود را با استفاده از کتاب تصحیح کند و از این طریق متوجه غلطهایش می شود و آنها را تمرین کند.

روش چند حسی:

در این روش چند حس بینایی - شنوایی- لامسه به کمک یادگیری املا کلمه مورد نظر می آیند . این روش بیشتر قبل از دیکته به منظور تمرین کلمات مشکل درس به کار گرفته می شود.

الف) از دانش آموز خواسته می شود با دقت به کلمه ی مورد نظر ( این کلمه از متن دیکته ای که بعداًَ گفته خواهد شد انتخاب می شود) که پای تابلو نوشته شده نگاه کند.

ب) آن را بخوانند و کلمه مورد نظر را در هوا به صورت ذهنی و با استفاده از انگشت خود بنویسد.

ج) سپس آن را در جمله ای مناسب به کار برد . از این طریق معنای کلمه را بهتر درک می کند.

و) کلمه را از پای تابلو پاک کرده و به آنها فرصت می دهیم تا کلمه را بدون خطا از روی حافظه بنویسند.

د) کلمه را روی تابلو نوشته تا دانش آموزان آنها را با هم مطابقت دهد و به درستی یا نادرستی نوشته خود پی ببرد . حرفی از کلمه را که از ارزش املای برخوردار است قرمز نوشته و پای تابلو می نوسیم مانند ص در تصمیم . از این روش به عنوان یک تمرین و تکلیف هم جهت تقویت حافظه دیداری دانش آموزان می توان استفاده نمود.

درمان نارسا نویسی

1. مدادی در اختیار دانش آموز قرار داده  تا خطوطی به دلخواه رسم کند.

2. به دلخواه نقاشی کرده و آن را  رنگ بزند.

3. با استفاده از گچ نرم روی تخته خط بکشد و نقاشی کند.

4. به وضعیت نشستن کودک توجه نموده و آن را اصلاح کنید. او باید کاملاَ راحت روی صندلی بنشیند.

5. کاغذ یا دفتری که در آن می نویسد، راست باشد . لبه کاغذ با لبه میز بیش از 15 درجه انحنا نداشته باشد.

6. نحوه مداد گرفتن دانش آموز را کنترل نموده و شیوه درست گرفتن مداد را به او آموزش دهید.

7. اگر انگشتان و عضلات کوچک و بزرگ دست او ضعیف هستند از مدادهای باریک تر و با قطر کمتر استفاده کنید.

 

برای تقویت عضلات دست از فعالیت های زیر می توانید استفاده کنید:

    -بازی با خمیر بازی یا موم   - مچاله کردن کاغذ باطله  - بریدن اشکال مختلف با استفاده از قیچی - بستن بند کفش ، زیپ لباس و دکمه  - حرکت انگشتان دست با استفاده از فرمان معلم- باز و بسته نمودن پیچ و مهره - رسم دو خط موازی و از او بخواهیم در بین خطوط بنویسد.

   تمیز دیداری :

    کارت هایی مانند نمونه زیر تهیه می کنیم

حرف

نمونه حروف سمت راست را در بین حروف دیگر پیدا کن

ج

چ   ی   ص   ج    ح    خ     ع    ک    ح      خ     

د

ر   ز   ژ    و      د      ذ      م      ص   ث     ق     غ    

ل

ک      ن      م      ل     گ     س      ب     ق      ل     د    

                   همین کار را با کلمات نیز می توانیم انجام دهیم.

کلمه

نمونه  کلمه سمت راست را در بین کلمات دیگر پیدا کن

دانش

رانش      داش       دانش      روش      دانشور

حاتم

خانم    خاتم      حاتم     دائم       جائم       

         حرف یا صدای مورد نظر را در کلمات مشخص زیر را پر رنگ نمایید :

      س--   خروس       شستشو        مسائل      سطل         سماور       هسته       لباس

*کارت هایی تهیه نموده حروف الفبا را در جهات مختلف روی آن نوشته و از دانش آموز می خواهیم با چرخاندن کارت حروفی که درست در مقابل او قرار می گیرند را بخواند.

* حروف یا کلماتی را به صورت ناقص نوشته از او می خواهیم و آن را تکمیل کند.

* تصاویر نقطه چین را پر رنگ کند.

* تصاویر ساده هندسی را کپی کند.

حافظه توالی دیداری :

*یک کارت مقوایی که روی آن سه کلمه نوشته شده است به دانش آموزان نشان می دهیم سپس آن را مخفی کرده و از وی می خواهیم آن کلمات را به ترتیب باز گو کند . پس از انجام موفقیت آمیز این تمرین کارت هایی با تعدا د بیشتری از کلمات را به وی نشان داده همان تمرین را دنبال می کنیم .

شقایق  - گل  لاله  بهار

 

حساسیت شنوایی :

*صدا های مختلف مثل گریه ،خنده ،سرفه ،چک چک آب ، باران ، ضربه انگشت به در ، ضربه انگشت به شیشه ، برخورد توپ با زمین و امثال آن را در نوار کاست ضبط کرده و از دانش آموزان می خواهیم به آنها گوش داده و صدای هر کدام را تشخیص دهد و بیان نماید .

*چشمان دانش آموز را با دستمال می بندیم و از همکلاسی هایش می خواهیم تا نام او را بگوید . و او تشخیص دهد که چه کسی صدایش کرده است این کار یعنی گفتن نام او توسط دانش آموز نباید به همان ترتیبی باشد که درکلاس نشسته اند زیرا دراین صورت ممکن است به جای استفاده از حساسیت شنوایی صدا یشان را از ترتیب نشستن آنان تشخیص دهد

املای دو نفره پای تابلو :

 بدین صورت که یک نفر دانش آموز به دانش آموزی دیگری املای پای تخته می گوید و او می نویسد اگر نویسنده کلمه ای را بلد نبود از همکلاسیهایش شکل درست کلمه را می پرسد. بعد  جای این دو نفر عوض می شود و سرانجام همه کلاس دو نفر دو نفر پای تابلو می آیند.

املای پرده ای :

به این شکل که متن املا توسط معلم یا دانش آموزان قوی پای تابلو نوشته می شود. بچه ها متن را با دقت می بینند و می خوانند آنگاه پرده ای روی نوشته ها کشیده می شود و آن متن برای کلاس املا گفته می شود.(برای خودسنجی وهمسال سنجی می توان پرده راکشید)

گفتن فرد برای خودش :

 بدین صورت که اول بچه ها متنی را بخوانند بعد هر کس جمله ای یا جملاتی از متن را روی تابلو می نویسد و می نشیند بعد فرد دیگر همین کار را می کند تا آخر.

نوشتن املا در فضا :

بچه ها کلمات را به جای نوشتن روی کاغذ با انگشتان و در فضا می نویسند.

املای یاران در یاد گیری :

 بدین صورت که هر فرد ابتدا مثلا سه کلمه سخت را در دفترش می نویسد سپس افراد هر نیمکت کلماتشان را برای هم می خوانند و هر کسی کلمات دو نفر دیگر را هم به کلماتش اضافه می کند و بالاخره املاهای همه افراد کلاس یکسان می گردد

املای کامل کردنی :

 بدین صورت که معلم متن ناقصی را املا می گوید و کلمات ویژه ای را که ارزش املایی را داشته باشد را در متن جا می اندازد حالا بچه ها متن را با کلمات ویژه کاملش می نماییند.

املای خبرنگاری(کندنویس ها)

معمولا دانش آموزان درنوشتن املا کند نویس هستند برای رفع این مشکل املا به روش خبرنگاری اجرا می شود . به دانش آموزان فرصت پیش مطالعه درس مورد نظر را می دهیم سپس متن درس را معمولی بامکث یک ثانیه ای می خوانیم و دانش آموزان می نویسند ممکن است نقطه ،تشدید ،سرکش و ... نگذارند (مانند خبرنگاران )یا بد خط بنویسند هدف تنها تند نویسی است سپس متن را دوباره می خوانیم و با دقت رفع اشکال می کنند .می توانیم به دانش آموزانی که سریع و صحیح می نویسند نمره بیشتری بدهیم

املای سفره ای:

 چند متر سفره پلاستیکی یا سفره های یک بار مصرف را برای دانش آموزان پهن کرده و آن را قسمت ها مختلف برای دانش اموزان تقسیم می کنیم و هر گروه کلمات مورد نظر را روی آن می نویسند .سپس می توان آن را روی دیوار سالن یا کلاس چند روزی نصب کرد .

املای گروهی

املا به صورت گروهی: به این شکل که بچّه ‌ها را به گروه ‌ها ی 5 یا 6 نفره تقسیم می‌کنیم و در هر گروه هر خط را یک نفر از گروه می‌نویسد و در انتها نمره گروهی می‌د هـــــــیم و آن املا در پوشه کار گروه ‌ها قرار می‌گیرد.

املا با استفاده از طراحی جدول و حل آن:

دانش آموز یا معلم باید  با توجه به  متن کتاب درسی ،سوالاتی طراحی نماید که جواب آنها یک کلمه باشد و سپس کلمات را در جدول قرار می دهد.

املابا توجه به دنبال کردن چند دستورالعمل :

در این نوع املا معلم  چند دستور العمل مرتبط  با هم را به دانش آموز می دهد و از او می خواهد تا آنها را به ترتیب انجام دهد.

مثال :الف)حرف دوم «بار » را در خانه ی چهارم جدول بگذار.

        ب)حرف اول «یار » را در خانه ی  دوم بگذار.

       پ)حرف آخر «تهران» را در خانه ی پنجم بگذار.

       ت)اولین حرف «امروز» را در خانه ی اول بگذار.

       ث)دومین حرف «پرنده» را در خانه ی سوم بگذار.

املا با توجه به تکنیک بارش مغزی :

در این نوع املا معلم از دانش آموزان می خواهد که با استفـــاده از تکنیـــک بارش مغزی  با یک کلمه  ده جمله ی متفاوت بسازند.

املای جدولی:

معلم  از دانش آموزان بخواهد با استفاده از  کتاب بنویسیم،کلماتی را که مثلاً دارای ع،غ،ص،ض و ...باشند را پیدا کنند و در جدول زیر حروف مربوطه بنویسند.

استفاده از برگه مچاله شده

در این روش کلمات کلیدی را روی کاغذ نوشته و پس از مچاله کردن آن را در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم. دانش اموزان پس از خواندن کلمه مورد نظر به گروه های دیگر سرکشی می کنند، تا کلماتی را که شبیه نوشته خودشان هست پیدا کنند و با گروه جدید یک جمله بسازند.

املای آبی

این روش با استفاده از بطری های خالی سس، نوشابه یا قطره چکان و آب قابل اجراست. در این روش دانش آموزان به حیاط مدرسه برده می شوند. کلماتی را معلم می گوید و دانش آموزان با آب و فشار بطری کلمه مورد نظر را روی زمین می نویسد.

املای توپی

کلمات کلیدی یا مهم را روی کاغذی نوشته و روی توپی می چسبانیم. هر بار توپ را به طرف یک دانش آموز پرت می کنیم، او پس از دیدن کلمه با آن جمله ای می سازد و آن جمله را به کل کلاس می گوید.

* یا کلماتی راروی توپ نوشته ودر دوسطل درست وغلط دانش آموزان پرت کنند.

کلمه گم شده

چند کلمه را به صورت صحیح روی تابلو می نویسیم، به دانش آموزان می گوییم که به کلمات توجه کنند. یکی از دانش آموزان را از کلاس بیرون می فرستیم و یکی از کلمات را پاک می کنیم تا وقتی دانش آموز وارد کلاس شد، حدس بزند کدام کلمه پاک شده است و آن را مجددا بنویسد.

نوبت کیه؟

در این روش بخش های هر کلمه و یا ترکیب ها را در کارت هایی نوشته و به دانش آموزان داده می شود. آموزگار کلمه ای را نام می برد. هر دانش آموزی که با کارتهایی که در دست دارد و می تواند کلمه را بسازد بیرون می آید. یکی دیگر از دانش آموزان به صورت انتخابی یا داوطلب آن کلمه را روی تخته کلاس می نویسد.

اسم - فامیل

این همان بازی قدیمی است، با این تفاوت که ستون ها کمتر است. در ضمن صدای اول کلمه مورد نظر چاپ شده است.

املای مشارکتی

در این روش املاگویی باید هر گروه یک جمله را آماده می کند و به ترتیب برای کلیه دانش آموزان کلاس دیکته می کند. باید به این نکته توجه داشت که، در هر گروه یکی از اعضا جمله را می گویدو دیگر اعضا می نویسند. یکی از اعضا نیز می تواند به عنوان ناظر درست نویسی جمله گروه را کنترل کند.

روش مسابقه ای

املا به روش مسابقه ای روش دیگری از نحوه املا گفتن به شمار می رود. در این روش چند دانش آموز تقریبا هم سطح انتخاب می شود. ابتدا تخته کلاس را به دو یا سه قسمت تقسیم می کنیم و سپس کلمه یا جمله ای توسط معلم گفته می شود.

املای جای خالی

این روش به دو صورت حذف کامل کلمه یا حذف بخشی از کلمه به صورت حروف قابل اجراست، بدین صرت که در یک متن از پیش تهیه شده بعضی از کلمات یا حروف را جا می اندازیم، سپس از روی متن برای کلاس می خوانیم و حتی کلمه ای هم که جا افتاده است توسط معلم قرائت می شود. دانش آموزان پس از شنیدن کلمه جای خالی را پر می کنند.

املای تصویری

الف) تصاویر نیمه مجسم: دانش آموزان باید واژه ها متناسب با هر تصویر را زیر آن بنویسند.

ب) اجسام مجسم: تعدادی از وسایلی که دانش آموزان نوشتن کامل ان را آموخته اند روی میز می چینیم، تا دانش آموزان به صورت فردی یا با مشورت هم و به صورت گروهی املای آن وسایل را بنویسند.

املای مشورتی

در این روش اعضای گروه در ساخت جمله و یا متن کامل املا شرکت فعال دارند. می توانیم کلماتی را در اختیار گروه ها گذاشته تا با هم فکری جمله های معنی دار و کامل بسازند.

 استفاده از خمیرهای بازی در دیکته

هر گروه از دانش آموزان حروف یا کلمه ای را با خمیر بازی درست می کنند و در معرض دید دیگر گروه ها قرار می دهند.

املای صوتی

* برای آشنا یی دا نش‌آموزان با ا نواع صدا ها و لهجه ‌ها در هنگام د یکته گفتن و از این که بچّـه ‌ها تنها به صدا و لحن معلم خود خو گیرند معلم می‌توا ند از اطرافیان خود بخوا هد تا متن امـلا را بر روی نوار بخوا نند و صدای خود راضـــــبط کنند و سپس آن متن را به کلاس بیاورد و بچـــّه‌ ا از روی آن نوار دیکته بنویســـند و در هنگام ارزشیابی پایانی و یا هر زمان دیگر بچه‌ها دچار مشکل نشوند.

املای رایانه ای

دانش آموزان خود را به استفاده از رایانه (کامپیوتر) تشویق کنیم. رایانه به کودکان مبتلا به اختلال دیکته نویسی امکان سازمان دهی می دهد و همچنین می آموزد که حروف را مجزا به کار برد و سپس به هم بچسباند. اما توجه کنیم که در ابتدا استفاده از صفحه کلید برای این بچه ها دشوار است.

املای خانه

والدین یک صفحه از متن کتاب درسی آنها را انتخاب کرده و تایپ کنند. فراموش نکنند که تعداد زیادی غلط املایی نیز در این متن بگنجانند. (اگرچه این روش باید بعد ازآموزش صحیح کلمات وروانخوانی مکرر از درست کلمه انجام شود نه قبل از آن) سپس این متن را در اختیار او قرار داده تا غلطهای مورد نظر را پیدا کند. رفته رفته سعی کنند این متن ها را سخت تر و پیچیده تر کنند تا مهارت املا نویسی او افزایش یابد.

* از دانش آموزان خواسته کلماتی بنویسند که با ( پ ) شروع شوند مثل ( پوست  پوتین ) و یا به ( ز ) ختم شوند مثل ( سبز  از و ... )

*یک صفحه از متن کتاب داستان، کتاب درسی و یا حتی روزنامه را انتخاب کنید و در مقابل فرزندتان بگذارید از او بخواهید که از بین این صفحه کلمات یا حروف مورد نظر شما را پیدا کرده و دور آن را خط بکشد.

* توصیه می شود که از ابزارهای نوشتاری مختلفی مانند مداد، خودکار، مداد شمعی، گچ و.. استفاده کنید.

* چند حرف مثل ( ب  م  ا  د  ز  ی  روی تخته نوشته می شود تا بچه ها با این حروف چند کلمه مثل ( بادام  بز  داماد  میز  بم  دزد و ... ) که می توانند بنویسند.

* تصاویری به بچه ها نشان داده شود تا بچه ها برای هر تصویر یک جمله بنویسند و جمله کسی پذیرفته می شد که از نظر املایی درست باشد.

* کلماتی به بچه ها داده شود تا آن ها مرتبش کنند که معنی دار شود و املایش را صحیح بنویسند.

* متنی را املا می گوییم و بچه ها مجازنداگر املای کلمه را نمی دانند با مراجعه به کتاب شکل درست آن کلمه را بیابند.

* در هنگام تصحیح کردن ا ملا، معلم صحیح لغا ت را نمی ‌نویسد و دا نش‌آموزان خود شان درست لغا ت را از کتا ب پیدا می‌کنند و بعد ما  صحیح نوشتن آنها راارزشیابی می کنیم. یعنی ، ا بتدا د ور کلما ت ا شتــباه خط می‌کشیم و صحیح آن را بچّه ‌ها می‌ نویسند و ما صحیح نوشتن آنها راارزشیابی می کنیم .

* می‌ توان ا ملایی را به صورت پلی‌کپی بدون نقطه ، بدون تشــدید و یا به صورت لغا ت نا قـص به  دا نـش‌آموزان داد تا آنان در جای مناســب نقطه بگذارند و یا تشــدید قرار دهند یا لغات ناقص را کامل کنند.

*می‌توان دیکته را به صورت لغات صحیح و غلط در کنار هم قرار داد تا بچّه ‌ها کلمه غلط را خط بزنند.

* روش دیگر املا می‌توا ند به صورت تصویری باشد. یعنی، شکل را به دا نش‌آموزان بدهـیم تا آنان  ا ملای صحیح آن را بنویسند.

* کلمات مهّم یا مشکل درس را روی پارچه بنویسند و سپس با خمیر و یا نخ و ســوزن کلما ت را بســازند و یا بد وزند که در ا ین صورت املا با هنر و بازی توأمان می‌شود (یادگیری تلفیقی)

همکاران معــــلم می‌توانند در املاهای کلاسی جـــــــای خود را تعویض کنند و به بچــّه‌های کلاس‌های دیگر املا بگویند تا بچّه‌ها با انواع صداها و لحن‌ و گویش در دیکته آشنا شوند.

* مکتوب کردن اسامی اشیا و اسباب محیط زندگی،مناسب برای پایه ی اول و دوم

* پیدا کردن کلماتی که همه ی حرفهایش به هم چسبیده است.

* کلمات بدون نقطه ،تشدید دار و با سرکج را بنویسند.

* در مـــوا قعی که شاگردی ضعیف است و در املا پیشرفت چندا نی ندارد ، می‌توان در هنــــگام  د یکته دا نش‌آموز ضعیف را کنار دانش‌آموز قوی نشا ند تا بعـــــــضی از لغا ت را که برا یش مشکل  ا ست ، با مشورت بنویسد. در نتیجه دا نش‌آموز ضعیف ، هم آن لغت را به خوبی به ذ هن می‌سپارد و هم با افت نمره به طور مکرر مواجه نمی‌شود. البته این روش نــــــباید به طور تکرار و همیشگی باشد.

 * کلمات مشکل متن املا را روی تابلو می نویسیم و سپس متنی را برای بچه ها املا می گوییم تا اگر شکل آن کلمات مشکل را نمی دانند به تابلو نگاه کنند و املای آن را بیابند.

* یکی از صفحات مجلات رشد یا کتاب داستان را در نظر بگیرند و دور کلمه های خوانده شده خط بکشند.

* بچه در منزل برای اولیا خود املا بگویند و املای آنها را تصحیح نمایند.

* یک کلمه را بگوییم و بچه ها هم خانواده آن کلمه را  خودشان به عنوان املا بنویسند.

* دانش آموزان کلمات مشکل متنی را که بناست برای آنها املا بگوییم انتخاب کرده و روی کارت بنویسید معلم از همین کلمات کارتها به بچه ها املا بگویید بعد شاگردان املای خود را از روی کارتهاییکه در اختیار دارند تصحیح نماییند.

* از هر گروهی که می خواهیم دو یا سه کلمه پیدا کنند که صدای ( ص  ث  س ) داشته باشد بعد از این کلمه ها یک املای معلم ساخته می گیریم و بچه ها صدای مورد نظر را قرمز بنویسد.

* برای تقویت املا دانش آموران را گروه بندی می کنیم .از گروه ها می خواهیم هر کدام بیست واژه مشکل را بنویسند . سپس هر گروه یک آینه را مقابل کلمات نگه می دارند و اعضای گروه بعدی باید سریع واژه را تشخیص دهند . هر واژه یک امتیاز دارد با نظارت آموزگار و سرگروه ها بازی و آموزش با لذت و هیجان بسیار همراه می شود و دانش آموزانی که دراملا ضعیف هستند با این روش پیشرفت می کنند .

* دادن تمرین های متفاوت جهت شمارش دندانه ها

* در روش دیگر، باز بچّـــــه ‌ها به گروه‌ های 5 یا 6 نفره تقسیم می‌شوند. 10 کلمه مهم از درس

 ا نتخا ب می ‌کنـــــــــیم و از بچّه ‌ها در گروه ‌ها می‌خوا هیم که هر کدام جمله‌ای را در ارتبا ط با درس بنویسند و از کلما ت مهم مورد نظر ا ستفاده کنند و هر گروه جملات خود را کنار هم گذاشته و یک متن کوتاه و زیبا بسازد.

*. املا نویسی با حروفی که یک شکل دارند و چند صدا مانند حرف " و " یا حرف " ی " بدین صورت که بچه ها هر چند کلمه ای که می توانند بنویسند که در آن ها این حرف " و " صدای واو بدهد بعد کلماتی که صدای او بدهد مثل کاهو و نیز کلمات چای.زری.مرتضی.

* معلم از کلماتی که اکثر شاگردان آن ها را غلط نوشته اند متنی تهیه کند و از آن متن املا بگویید.

*باکلمات مهم املایی شکل بسازند.

منابع

۱ روش تدریس زبان فارسی در دوره ی دبستان دکتر بهمن زندی.
۲ روش تدریس فارسی ابتدایی دوره کاردانی تربیت معلم کد ۶۰۰۴.
۳ مجله ی رشد معلم شماره ی ۶ ـ اسفند ۷۳.
۴ نوار، سی دی آموزشی املا با همکاری وزارت آموزش و پرورش و تکنولوژی.
۵  ملکوتی، زهرا، املا به شیوه ی بارش مغزی، مجله ی رشد آموزش ابتدایی، شماره ۵، بهمن ۸۶.
۶ تبریزی، مصطفی، درمان اختلالات دیکته نویسی، انتشارات فراروان، چاپ دهم.
۷ جعفریان یسار، حمید، سفید، خاکستری، سیاه در زنگ املا، مجله ی رشد آموزش ابتدایی، شماره ۴، دی ۸

/ 4 نظر / 125 بازدید
محدثه خجندی

[نیشخند]

دنیا

خیلی طولانی بود

یاسمن دواشی کلاس چهارم

[خمیازه][خمیازه][خمیازه][فرشته][فرشته][فرشته][گل][گل][گل][ماچ][ماچ][ماچ][قهقهه][قهقهه][قهقهه][هورا][هورا][هورا][رویا][رویا][رویا][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ]

نرگس اخوندیان

ممنون اما خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخیییییلییییییییییی طولانی بود[نیشخند][خواب][خواب][خمیازه][خمیازه][خواب][گل][خواب]