شعر حالتهای ماده

به هر چی که اطراف ماست , مادهمی گیم , ماده می گیم .

ماده سه حالت داره : جامد و مایع و گاز 

جامدیم و جامدیم ,   هر جا بریم ثابتیم .

مثالهامون هم اینه :   کتاب و سنگ و شیشه 

مایعیم و مایعیم ,    ما دوستان جامدیم 

اما یه فرقی داریم ,   شکل ظرف رو دوست داریم .

مثالهامون هم اینه :    آب و شیر و نوشابه 

ما گازیم و ما گازیم ,    هی در حال پروازیم 

مثالهامون هم اینه :     بخار و دود و هوا 

/ 1 نظر / 18 بازدید
نگار رادمنش

چه شعر زیبایی است.[گل][هورا][ماچ][قلب][گل]