منابع پیشنهادی قابل استفاده در طرح جابرابن حیان

اسامی کتب قابل استفاده جهت ارتقاء ارائه پروژه جابربن حیان»

ردیف

نام کتاب

نویسنده

مترجم

انتشارات

  1.            

فعالیتهای علمی درباره بدن

جانیس وان کلیو

زهرا جعفری

مدرسه

  2.            

فعالیتهای علمی درباره علوم

جانیس وان کلیو

زهرا جعفری

مدرسه

  3.            

فعالیتهای علمی درباره حشره ها

جانیس وان کلیو

زهرا جعفری

مدرسه

  4.            

فعالیتهای علمی درباره ریاضی

جانیس وان کلیو

زهرا جعفری

مدرسه

  5.            

101آزمایش لذت بخش فیزیک

جانیس وان کلیو

طاهره رستگار شاهده سعیدی

مدرسه

  6.            

کاوشگری درفرایند یاد دهی یادگیری علوم تجربی

سیده مرتضی جدی آرانی

سیده مرتضی جدی آرانی

مدرسه

  7.            

هوا و هواشناسی (کاشفان جوان)

باربارا تیلور

آذین بهزادی

مدرسه

  8.            

بازی های علمی آموزشی

علی رضا توکلی صابری

-

مدرسه

  9.            

شناخت مبانی نجوم (1)

منصور ملک عباسی

-

مدرسه

10.            

سنگ ها

احمد حسینی

-

مدرسه

11.            

هزار و یک پرسش و پاسخ علمی

محمود حکیمی

-

قلم(جلد چهارم وپنجم)

12.            

هزار و یک پرسش و پاسخ علمی

محمود حکیمی

-

قلم(جلد اول،دوم وسوم)

13.            

موج و صوت

اسفندیار معتمدی

-

مدرسه

14.            

آهنربا

محمدرضا خیاطان

-

مدرسه

15.            

کوهها و آتش فشانها

باربارا تیلور

-

مدرسه

16.            

طراحی و اجرای فعالیتهای علمی

آن گلدزوژنی وروزماری فیزی

حسین دانش فر

نشر شورا

17.            

مشاهده پروژه های نمایشگاه علمی

سوزان آسکی پو

علیرضا توکلی

مدرسه

18.            

مدل پروژه های نمایشگاه علمی

پتی ویگینز

علیرضا توکلی

مدرسه

19.            

آزمایش پروژه های نمایشگاه علمی

جان توماس

علیرضا توکلی

مدرسه

20.            

جمع آوری پروژه های نمایشگاه علمی

ملبا جیمز

علیرضا توکلی

مدرسه

21.            

بازیهای دانشمندان کوچک

ژیل فرانکل هاوسر

طاهره رستگار

مدرسه

22.            

مجموعه کتابهای دانش پایه کانی ها

احمد حسینی

-

مدرسه

23.            

مجموعه کتابهای دانش پایه دفع مواد زاید

حسین الوندی

-

مدرسه

 

 

ردیف

نام کتاب

نویسنده

مترجم

انتشارات

24.            

مجموعه کتابهای دانش پایه صوت و شوایی

اسفندیار معتمدی

-

مدرسه

25.            

مجموعه کتابهای دانش پایه استخوانها و ماهیچه ها

محمدعلی شمیم

-

مدرسه

26.            

مجموعه کتابهای دانش پایه تغذیه و گوارش

حسین الوندی

-

مدرسه

27.            

مجموعه کتابهای دانش پایه تنظیم اعمال درونی بدن

حسین الوندی

-

مدرسه

28.            

مجموعه کتابهای دانش پایه انرژی ومنابع آن

اسفندیار معتمدی

-

مدرسه

29.            

مجموعه کتابهای دانش پایه انرژی و تبدیل آن

اسفندیار معتمدی

-

مدرسه

30.            

مجموعه کتابهای دانش پایه مکانیک(ماده نیروحرکت کار)

اسفندیار معتمدی

-

مدرسه

31.            

رنگین کمان پژوهش

دکترلیلاسلیقه دار

دکترمرتضی مجدفر

ابراهیم اصلان

-

مدرسه

32.            

گامهای امیدبخش2طراحی، ساخت و کاربرد وسایل آزمایشگاهی

فاطمه شهزادی

-

مدرسه

33.            

علم و عمل

گروه مؤلفان کمبریج

حسین دانشفر

مدرسه

34.            

فرهنگ علوم

تری جنینگر

امیرصالحی طالقانی

مدرسه

35.            

حالت های ماده

کریس اکسلاد

مجید عمیق

مدرسه

36.            

اتم ها

کریس اکسلاد

مجید عمیق

مدرسه

37.            

تغییرات مواد و واکنشهای شیمیایی

کریس اکسلاد

مجید عمیق

مدرسه

38.            

عنصرها و ترکیب ها

کریس اکسلاد

مجید عمیق

مدرسه

39.            

آب

جوالن مور

علیرضا توکلی

مدرسه

40.            

زمین شناسی

جوالن مور

علیرضا توکلی

مدرسه

41.            

انرژی

جیل موریس

علیرضا توکلی

مدرسه

42.           &nb

/ 1 نظر / 48 بازدید
دنیا

[تایید]