قلمه زنی گیاهان

      کاملیا

        نام علمی :Camellia japonica

        نوع گیاه:دائمی

        زمان گلدهی:اواخر زمستان تا اواسط بهار

        روش تکثیر:قلمه ساقه

        شرایط خاک: سه قسمت خاک جنگلی و یک قسمت ماسه

 

 

    

      استانوتیس (یاسمن معطر)

        نام علمی :Stephanotis floribanda 

        نوع گیاه:چند ساله

        زمان گلدهی:بهاروتابستان

        روش تکثیر:قلمه ساقه

        شرایط خاک:خاک سبک

 

       گل ساعتی

        نام علمی :Passiflora caerulea

        نوع گیاه:چند ساله

        زمان گلدهی:بهار

        روش تکثیر:قلمه ساقه

        شرایط خاک:خاک حاوی کمپوست گلدانی

 

      حسن یوسف

        نام علمی :Epipremnum aureum

        نوع گیاه:دائمی

        روش تکثیر:قلمه ساقه و بذر

        شرایط خاک:مخلوطی ازخاک باغچه، خاکبرگ و ماسه

 

      دیفن باخیا

        نام علمی :Dieffenbachia amoena

        نوع گیاه:دائمی

        زمان گلدهی:همیشه سبز

        روش تکثیر:قلمه زدن ساقه

        شرایط خاک:خاک برگ

 

      میخک

        نام علمی :Caryophyllaceae

        نوع گیاه:یکساله یا چند ساله

        زمان گلدهی:تابستان

        روش تکثیر:قلمه

        شرایط خاک: مخلوطی از خاک برگ، خاک لومی، پیت و مقدار کمی کود دامی

 

      آنتریوم

        نام علمی :Anthurium

        نوع گیاه:چند ساله

        زمان گلدهی:تابستان

        روش تکثیر:قلمه زدن ساقه

        شرایط خاک:رس و پرلیت

         

      بنفشه آفریقایی

        نام علمی :Saintpaulia

        نوع گیاه:چندساله

        زمان گلدهی:بهار

        روش تکثیر:بوسیله بذر و قلمه

        شرایط خاک:خاکی قوی ، سبک

 

 

      فیکوس

        نام علمی : elastica Ficus

        نوع گیاه:دائمی

        زمان گلدهی:

        روش تکثیر:گرفتن قلمه حداقل با یک برگ 

        شرایط خاک:خاک لوم

 

      پاپیتال

        نام علمی :Hedera helix   

        نوع گیاه:دائمی

        زمان گلدهی:همیشه سبز

        روش تکثیر:قلمه ساقه

        شرایط خاک:همه نوع خاک (ترجیحاخاکهای غنی و آلی )

 

      بنجامین

        نام علمی :benjamina

        نوع گیاه:دائمی

        روش تکثیر:قلمه برگ دار

        شرایط خاک:خاک لوم

 

      پیرومیا

        نام علمی :Peperomia coperata  

        نوع گیاه:چند ساله

        روش تکثیر:قلمه ساقه وبرگ

        شرایط خاک:خاک باغچه

/ 0 نظر / 505 بازدید