امام هادی(ع) : ” هرکس بذر خوبی بکارد، شادمانی درو می کند.”

ز سوی عرش رحمن، نوید شادی آمد
بشارت ای محبان، امام هادی آمد
کجایی یابن زهرا بده عیدی مارا
که روح عشق و ایمان امام هادی آمد


/ 4 نظر / 14 بازدید
محدثه خجندی

خوب............ چی بگم؟؟؟.............. آهان............ حتما باید بگیم مبارک دیگه[زبان][ابرو][قهقهه]

محدثه خجندی

[نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]

یاسمن دواشی کلاس چهارم

[گل][گل][گل][هورا][قلب][نیشخند][نیشخند][قلب]