میلاد باسعادت امام حسن مجتبی (ع) مبارک باد

آمده نوگل ولا / روح و روان مصطفی / نور دو چشم مرتضی
فروغ چشم من رسد / زینت انجمن رسد / حسن رسد، حسن رسد
شاه جوانان جهان/ امام جمله انس و جان / قدم گذارد به جهان
ز مقدم او، زمین چو گلشن، بگو به زهرا، چشم تو روشن

والپیپر های ولادت امام حسن (ع)

/ 0 نظر / 15 بازدید