کمک به دانش آموزان فاقد اعتماد به نفس


داشتن اعتماد به نفس یکی از ویژگی های مثبت شخصیتی است. با این حال وجود دانش آموزانی که همیشه خود را دست کم می گیرند، طبیعی است. شما نیز به تنهایی قادر به رفع تمام مشکلات این دانش آموزان نخواهید بود. در زیر توصیه هایی برای کنار آمدن با دانش آموزانی که از اعتماد به نفس پایینی برخوردارند، آمده است.

 1- موفقیت های آنان را بزرگ جلوه دهید. در نظر داشته باشید که خودباوری معمولاً از طریق موفقیت به وجود می‌آید. سعی کنید به دانش آموزانی که مشکل اعتماد به نفس دارند، تکالیفی محول کنید که به راحتی از عهده ی انجام آن برآیند. می توانید قبل از ورود به یک مرحله ی جدید، یک مسأله را به چند تکلیف مهارشدنی تبدیل کنید. به این ترتیب کار برای آنان آسان تر خواهد شد.

 2- وقتی از خود عکس العملی نشان می‌دهید، نهایت دقت را نسبت به دانش آموزانی که به خاطر مشکل اعتماد به نفس خود حساس هستند، داشته باشید. از به کارگیری "زبان قطعانه" ی منفی شامل عباراتی چون  "قانع کننده نیست یا اشتباه است"، بپرهیزید.

 3- کمک کنید دانش آموزان توانایی های خود را شناسایی کنند. در صورت امکان ارائه ی شواهدی که آن ها را نسبت به موفقیت هایشان متقاعد ‌سازد، نیز مؤثر است.

 4- دانش آموزان را تشویق کنید نقاط ضعف خود را بپذیرند و آن را توانایی های توسعه نیافته ی خود تلقی کنند. آن ها را یاری کنید تا باور کنند که اگر از عهده ی کاری بر نمی آیند، بدان معنا نیست که هرگز از عهده ی آن بر نخواهند آمد.

 5- به دانش آموزان القا کنید که نقاط ضعف خود را بیش تر به عنوان فرصت تلقی کنند و نه تهدید، و نیز خاطر نشان کنید که  واقف بودن به یک ضعف، خود یک توانایی و دلیلی برای اعتماد به نفس مثبت است.

6- سعی کنید دانش آموزان را متقاعد کنید که اکثر مردم از یک دوران اعتماد به نفس پایین به عنوان بخشی کاملاً طبیعی   از رشد و تکامل، عبور می‌کنند. در صورت امکان، از احساسات و طرز برخودر خود در هنگام عبور از این دوره برای آن ها مثال بیاورید.

 7- دانش آموزان باید بتوانند عواملی که باعث به وجود آمدن احساسات نا خوشایند در آن ها می شود را کشف کنند. شما نیز می توانید در یافتن این عوامل آنان را یاری کنید. ممکن است برخی از دانش آموزان به عوامل مثبتی در وجود خود پی ببرند که قبلاً راجع به آن ها فکر نکرده بودند.

 8- به دانش آموزان کمک کنید که بتوانند احساسات خود را با دیگران در میان بگذارند. مثلاً می توانید از آن ها بخواهید که احساسات خود ودلیل آن را برای شما بنویسند. 

 9- تکالیف کوتاه، مفید و ساده جهت ارائه به دانش آموزانی که احتیاج به تقویت اعتماد به نفس دارند، در دسترس داشته باشید. تکالیفی که می‌دانید از پس آن ها بر می‌آیند، و سایرین نیز متوجه ی تأثیر و سودمندی آن ها می‌شوند.

 10- احساسات خود را فراموش نکنید. اعتماد به نفس خود، و عوامل و شرایط مؤثر در آن را در نظر بگرید. در صورت امکان می توانید از آن ها نیز کمک بگیرید.

/ 2 نظر / 5 بازدید

عالیه.متشکرم