# علوم

روش های نوین تدریس علوم تجربی

  2 مقایسه روش های یاددهی (سنتی ) و یادگیری (روش نوین و فعال):   ردیف روش سنتی(انفعالی وغیرفعال) روش نوین آموزش(فعال) 1 دانش آموزن مفاهیم تجربه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

روش های نوین تدریس علوم تجربی

  2 مقایسه روش های یاددهی (سنتی ) و یادگیری (روش نوین و فعال):   ردیف روش سنتی(انفعالی وغیرفعال) روش نوین آموزش(فعال) 1 دانش آموزن مفاهیم تجربه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید